โฟทอนิค ปุ๋ยเกร็ด เกรดพรีเมี่ยมละลายน้ำ 100% เมนคอร์ส ปุ๋ยทางใบ ใช้ได้ทุกระยะ

ผสมโฟทอนิค 2-3 กรัม หรือ 1-1.5 ช้อนตวงที่ให้มา ต่อน้ำ 1 ลิตร
คนหรือเขย่าให้ละลายน้ำ
ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วัน ให้ทั่วทรงพุ่มของใบ และลำต้น และสามารถผสมร่วมกับปุ๋ย และธาตุอาหารอื่น ๆ ได้

อัตราการใช้งาน : 1.กรณีปลูกไม้ในกระถาง
– กระถางขนาด 4 – 6 นิ้ว อัตรา 30 – 50 กรัม (1 ฝาตวง – 1.5 ฝาตวง)
– กระถางขนาด 8-15 นิ้ว อัตรา 60 – 100 กรัม (2 ฝาดวง – 3 ฝาตวง)

Scroll to Top