ปุ๋ยโฟทอนิค

โฟทอนิค ปุ๋ยเกร็ด เกรดพรีเมี่ยมละลายน้ำ 100% เมนคอร์ส ปุ๋ยทางใบ ใช้ได้ทุกระยะ

ผสมโฟทอนิค 2-3 กรัม […]